Pravna zaštita logotipa, simbola, imena (figurativan i verbalan žig)

Figurativan i verbalan žig pravno je zaštićeno ime i vizualni identitet branda (logotip, simbol, znak ili bilo koji drugi grafički element), za koji je proveden postupak registracije pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo.

Zaštitom imena i vizualnog identiteta (figurativnog žiga) osigurava se pravna zaštita vlasnika jednog branda od neovlaštenog korištenja istog ili sličnog znaka za obilježavanje konkurentske robe. Žig svome nositelju jamči isključivo pravo na uporabu tijekom vremena registracije, u razdoblju od 10 godina, a nakon toga rok se može neograničeno produžavati.

Usluga

Pravne usluge provjere mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva putem pretrage postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu. Pravno savjetovanje kao i postupak zaštite logotipa pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu obavljamo u suradnji sa partnerom, ovlaštenim odvjetničkim uredom.

Preliminarna pretraga

pretrage vezane uz identičnost/sličnost sa već postojećim žigovima te mišljenje o mogućnosti zaštite u pojedinoj zemlji

Vođenje postupka zaštite

vođenje postupka zaštite žiga pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu

Često postavljena pitanja

Zašto je važno pravno zaštiti logotip, odnosno vizualni identitet branda?

+

Registracijom žiga stječete pravo na isključivo korištenje tog žiga za proizvode i usluge za koje je registriran na određenom teritoriju.

Kakav je postupak zaštite žiga u Hrvatskoj?

+

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za registraciju žiga Državom zavodu za intelektualno vlasništvo. Nakon što Zavod provede formalno ispitivanje prijave te ako ne postoje zakonom određene zapreke za daljnje postupanje po prijavi, prijavu objavljuje u službenom Glasniku. Ukoliko u roku od 3 mjeseca od objave prijave u Glasniku treća strana ne uloži prigovor na prijavu, Zavod donosi rješenje o registraciji žiga.

Što je žig? U čemu je razlika u odnosu na brand?

+

Žig je isključivo pravo zaštite znaka koji u prometu služi za razlikovanje proizvoda, odnosno usluga jedne fizičke ili pravne osobe od istih ili sličnih proizvoda, odnosno usluga druge fizičke ili pravne osobe. Žig je pravni koncept – njime se osigurava pravna zaštita. Brandovi su znakovi koji su stavljeni na tržište i koji su stekli određeno značenje i imidž u očima potrošača. Obećanja određene kvalitete i obećanja za ispunjavanje određenih očekivanja. Brandovi se stvaraju a žigovi stječu (registracijom ili uporabom).

Koja prava dobivam zaštitom žiga?

+

Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i/ili usluga obilježenih njime.

Da li je zaštita žiga obavezna?

+

Iako registracija žiga za znakove razlikovanja proizvoda i/ili usluga nije obavezna, vrlo je korisno pojedine aspekte proizvoda zaštititi nekim oblikom intelektualnog vlasništva. Tim postupkom dobivate učinkovit alat za zaštitu vlastitih prava u odnosu na konkurenciju.

Koje vrste žigova postoje?

+

Individualan žig-služi za označavanje proizvoda i/ili usluga jednog nositelja (fizičke ili pravne osobe). Zajednički žig-žig pravne osobe koji predstavlja određeni oblik udruživanja proizvođača, odnosno pružatelja usluga. Pravo korištenja imaju poduzetnici-članovi tog udruženja. Jamstveni žig- namijenjen je označavanju kakvoće, podrijetla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja proizvoda ili usluga. Nositelj nije ovlašten na samostalnu uporabu, već je ovlašten odobravati i nadzirati uporabu u odnosu na poduzetnike koji prema Ugovoru o jamstvenom žigu imaju uporabno ovlaštenje.

Što možemo zaštititi žigom?

+

Žigom možemo zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati: riječi, uključujući i osobna imena, crteže, slova, brojeve, oblike proizvoda ili dizajn njihovih pakiranja, trodimenzijske oblike, boje, kao i kombinacije svih, prethodno navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.

Koliko traje postupak zaštite žiga?

+

Uzevši u obzir vrijeme potrebno za ispitivanje, mjesečnu periodiku izlaženja službenog glasila, te rok od 3 mjeseca za prigovor, uobičajeno trajanje cijelog postupka je između 6 i 9 mjeseci. Važno je znati da uvjetnu zaštitu žiga ostvarujete od datuma podnošenja prijave, neovisno o vremenu trajanja postupka. Ako se ispunjavaju svi, zakonom propisani uvjeti te se žig registrira, potpuna zaštita se ostvaruje od datuma podnošenja prijave ili utvrđenog prava prvenstva.

Što u slučaju ako je zahtjev za zaštitu žiga odbijen?

+

Ne postoji garancija da će podnošenje prijave za registracijom žiga rezultirati odobravanjem zahtjeva. Zato se uslugom savjetovanja, sukladno realnim mogućnostima, a prije samog podnošenja, nastoji minimizirati rizik od odbijanja registracije. Prijava može biti odbijena u slučajevima koji su suprotni onima propisani zakonom, te je moguće podnijeti novu, izmijenjenu prijavu, ovisno o razlogu odbijanja. Važno je znati da se upravne pristojbe i naknade troškova uplaćene prilikom podnošenja prijave ne refundiraju u slučaju da prijava bude odbijena.

Što znači oznaka ® (registrirani znak) ILI TM (robna marka)?

+

Da biste pored svog znaka ili logotipa s punim pravom koristili navedene oznake zaštite, morate imati žig koji Vam na njega osigurava isključivo pravo-bilo da su u pitanju riječ, logo, boja ili njihova kombinacija. Registracija, prema važećem zakonu o žigovima, daje Vašoj firmi isključivo pravo i sprečava ostale da reklamiraju proizvod sličan Vašem pod istim ili zbunjujuće sličnim znakom.

Međunarodna zaštita žiga

+

Moguće je podnijeti jedinstvenu, međunarodnu prijavu koja omogućuje važenje žiga na teritorijima svih država potpisnica. Registraciju žiga provodi WIPO (World Intellectual Property Office). Prijava za registraciju žiga može se podnijeti izravno WIPO-u ili putem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Ovisno o zemlji za koju se traži zaštita, preduvjet je da je, ili podnijeta prijava za registraciju istog žiga pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, ili da je žig registriran kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Za više detalja o pojedinostima te pravnim obavezama koje nastaju kupnjom usluge pogledajte stranicu Uvjeti suradnje.