Stvaramo web stranice koje stvaraju brandove

Web stranica je najvažniji marketinški alat i treba biti savršena. branding.hr stvara jedinstvene web stranice koje su iznimno funkcionalne, jednostavne za navigiranje, prilagodljive svim tipovima ekrana i naravno, prekrasne!

Često postavljena pitanja

Zašto branding.hr

+

Iza nas je dugogodišnje iskustvo iz područja marketinga i vizualnih komunikacija. Kako smo i sami poduzetnici, dobro razumijemo važnost svih, poslovnih aspekata. Rezultat našeg rada su rješenja koja, osim što lijepo izgledaju, ostvaruju i zadane ciljeve. Kreativni smo i uvijek ukorak s vremenom, potrebama i željama tržišta. Sve ovo čini nas visoko kompetentnim timom u našoj branši što potvrđuje i cijeli niz zadovoljnih klijenata sa kojima smo ostvarili uspješne suradnje i koji nam se vraćaju sa idejama za nove projekte.

Koji je proces izrade web stranica?

+

Proces izrade web stranica sastoji se od više faza. Prva faza je kreiranje grublje skice osnovne (početne, landing) stranice koja služi kao prikaz osnovne strukture, navigacije i vizualnog izričaja. Skica je statički prikaz stranice i predstavlja idejno rješenje projekta. Klijent ima pravo ne prihvatiti prvi prijedlog idejnog rješenja, te u tom slučaju pristupamo izradi novoga koncepta. Na odabranom idejnom rješenju radimo izmjene (revizije) u najviše 3 navrata, a prema naputcima klijenta. Opseg tražnih izmjena treba biti u granicama "manjih zahvata" na odabranom rješenju, u mjeri da ne utječe značajnije na predloženi koncept.

Koliko je potrebno vremena za izradu web stranica?

+

U pravilu od početka rada na projektu, do finalizacije, odnosno web stranica koje su "online" potrebno je između 4-12 tjedana. Taj rok ovisi o opsežnosti projekta. Važno je napomenuti da smo u prosjeku angažirani mjesec do dva dana unaprijed, te je potrebno dogovoriti i osigurati termin na vrijeme.

Važnost definiranja ciljnog tržišta

+

Osnovna funkcija logotipa je da Vašem brandu da identitet po kojem će se on istaknuti i razlikovati od konkurencije. Logo također publici šalje određenu poruku o osobnosti i vrijednostima branda te tu poruku treba pažljivo formulirati, ovisno o ciljanom tržištu. Primjerice, logo lanca dućana Lidl je sasvim jednostavan i prizemljen, a i sam interijer trgovina je bazičan. To nije slučajno, već je pažljivo osmišljeno kako bi se jasno pokazala politika tvrtke: “proizvodi dostupni svakome.” Za njih bi velika greška bila da logo i vizualni identitet odiše elegancijom i profinjenošću jer takva poruka ne bi dobro komunicirala s ciljanom publikom te bi se to vrlo lako moglo negativno odraziti na poslovanje. Kako biste izbjegli takve greške, najbolje je zaposliti profesionalne dizajnere koji će uz pomoć svog iskustva i stručnosti dizajnirati logo kakav baš Vama treba.

Postaju li svi predloženi koncepti dizajna web stranica moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) koncepta – onog koji ste odabrali.

Koliko je potrebno vremena za izradu web stranica?

+

U pravilu od početka rada na projektu, do finalizacije, odnosno web stranica koje su "online" potrebno je između 4-12 tjedana. Taj rok ovisi o opsežnosti projekta. Važno je napomenuti da smo u prosjeku angažirani mjesec do dva dana unaprijed, te je potrebno dogovoriti i osigurati termin na vrijeme.

Koliko je potrebno vremena za izradu web stranica?

+

U pravilu od početka rada na projektu, do finalizacije, odnosno web stranica koje su "online" potrebno je između 4-12 tjedana. Taj rok ovisi o opsežnosti projekta. Važno je napomenuti da smo u prosjeku angažirani mjesec do dva dana unaprijed, te je potrebno dogovoriti i osigurati termin na vrijeme.

Razlika između idejnog i izvedbenog projekta

+

Idejni projekt sadrži temeljni koncept, osnovnu ideju djela te prikaz karakterističnih situacija i osnovnih smjernica za izradu izvedbenog projekta.

Izvedbeni projekt uključuje razradu temeljnog koncepta i u području dizajna vizualnih komunikacija dizajn s konkretnim (slikovnim i tekstualnim) sadržajem. Izvedbeni projekt ne uključuje pripremu za tisak ili drugu vrstu proizvodnje.

Otkazivanje projekta

+

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi idejnog projekta iz razloga za koje branding.hr nije odgovoran, obavezan je nadoknaditi honorar za idejni projekt uključujući do tada stvorene troškove dodatnih usluga. branding.hr također ima pravo ispostaviti račun odštete za neiskorišteni kapacitet posla i štete koje su time nastale.

Ako naručitelj ne prihvati prezentirani idejni projekt, obeštećenje iznosi punu cijenu idejnog projekta (ako nije posebno izražena cijena idejnog projekta obeštećenje iznosi 50% cijene dizajna).

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi izrade izvedbenog projekta, obeštećenje iznosi punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora u bilo kojoj fazi projekta, ako se naručitelj nije pobrinuo za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka budu dostupni na vrijeme i u potpunosti. U slučaju odstupanja branding.hr-a od ugovora zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora ako mu naručitelj grubo povrijedi
profesionalni integritet ili ako je u zaostatku s plaćanjem honorara. To pretpostavlja najavu povlačenja i stavljanje naknadnog roka plaćanja koji nije duži od četiri tjedna.

Uvjeti plaćanja

+

Računi se podnose u međufazama, prema dogovoru s naručiteljem, a broj međufaza ovisi o kompleksnosti i vremenskom trajanju projekta.
Računi dospijevaju na naplatu u roku od 5 radnih dana nakon ispostavljanja.
Plaćanjem naknade za grube skice, pripremni rad odnosno idejni projekt, naručitelj ne stječe vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje. Naručitelj ne dobiva pravo korištenja autorskog djela dok cjelokupni honorar nije isplaćen.

U slučaju da klijent izmijeni ili proširi originalne zahtjeve (vezane uz obim ili vremensko trajanje projekta), branding.hr ima pravo na dodatnu naknadu u razmjeru s dodatnim poslom.

Obaveze i prava naručitelja

+

Naručitelj se brine za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka na vrijeme i u potpunosti učini dostupnima branding.hr-u. Ako kasni s predajom istih, branding.hr ne mora poštivati prethodno dogovoreni termin završetka posla ili ima pravo odstupiti od projekta. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

— obaveza naručitelja je da ima pravo na korištenje svih materijala (u slučaju dizajna vizualnih komunikacija: slikovnih ili tekstualnih) koje
predaje branding.hr-u
— obaveza naručitelja je pravovremeno davanje svih potrebnih i točnih informacija za rad na djelu
— naručitelj je obavezan brinuti se da djelo dizajnera bude korišteno prema odredbama ugovora samo za predviđeni cilj i u dogovorenom
opsegu
— naručitelj nema prava na korištenje autorskog djela dok nije podmirio sva plaćanja ugovorena s branding.hr-om
— naručitelj nema pravo na ‘otvorene datoteke’, ako nije drugačije ugovoreno
— naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtijevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.

Za više detalja o pojedinostima te pravnim obavezama koje nastaju kupnjom usluge pogledajte stranicu Uvjeti suradnje.