Profesionalan dizajn logotipa

logo, znak, brand, marka, žig

VIlla Loznica Logo dizajn
brucos.hr dizajn logotipa
Garage Gagliardi Logo dizajn
solenergo dizajn logotipa
Nova Camping  Logo dizajn
Jezera VIllage Dizajn logotipa
2Door Logo dizajn
Villa Duketis Dizajn logotipa
Villa Duketis Dizajn logotipa
Villa Duketis Dizajn logotipa

Izrada loga početak je vizualne priče Vašeg branda. To je simbol koji označava tvrtku, proizvod, uslugu, osobu ili određeni predmet. Logo je temelj vizualnog identiteta. Prvo što se primjećuje i ono što se najdulje pamti u odnosu na sveukupnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tvrtke.

Uključeno u uslugu

Inicijalne konzultacije

Kroz intenzivan razgovor otkrit ćemo što Vaš brand treba predstavljati, tko su Vaši idealni klijenti, kako će Vas pronaći i zašto bi trebali biti zainteresirani za ono što Vi nudite.

do 3 koncepta

do 3 različita koncepta logotipa

primarne boje

definiranje primarnih boja branda

varijacijE logotipa

horizontalna i vertikalna varijacija logotipa, varijacije boja (sve boje, jedna boja, negativ)

Sigurnosno područje

definiranje prostora unutar kojeg ne smiju ulaziti ostali grafički elementi

Mini knjiga standarda

standardizirane smjernice uporabe vizualnih elemenata

Revizije

do 3 zahtjeva za izmjenama na odabranom konceptu

14 dana

prijedlog koncepta dizajna (idejnog rješenja projekta) unutar 14 dana

Prijenos prava Iskorištavanja

prijenos neograničenog iskorištavanja autorskog djela autorskopravnim ugovorom - sadržajno, vremenski i prostorno

Često postavljena pitanja

Zašto branding.hr

+

Iza nas je dugogodišnje iskustvo iz područja marketinga, brandinga i vizualnih komunikacija. Kako smo i sami poduzetnici, dobro razumijemo važnost svih, poslovnih aspekata. Rezultat našeg rada su rješenja koja, osim što lijepo izgledaju, ostvaruju i zadane ciljeve te su korisna i nužna za komunikaciju branda i ciljne skupine. Kreativni smo i uvijek ukorak s vremenom, potrebama i željama tržišta. Sve ovo čini nas visoko kompetentnim timom u našoj branši što potvrđuje i cijeli niz zadovoljnih klijenata sa kojima smo ostvarili uspješne suradnje i koji nam se vraćaju sa idejama za nove projekte.

Koliko je izmjena dizajna (revizija) uključeno u cijenu?

+

Na odabranom idejnom rješenju radimo izmjene (revizije) u najviše 3 navrata, a prema naputcima klijenta. Opseg tražnih izmjena treba biti u granicama "manjih zahvata" na odabranom rješenju, u mjeri da ne utječe značajnije na predloženi koncept. Već se u samom startu projekta potrudimo provesti dobru i detaljnu komunikaciju zahtjeva i potreba klijenata pa u pravilu to bude sasvim dovoljno. U slučaju potrebe za dodatnim revizijama, poslati ćemo novu ponudu koja će pokrivati dodatne sate rada.

Koliko je različitih prijedloga logotipa uključeno u cijenu?

+

To je najčešće postavljeno pitanje od strane zainteresiranih klijenata. Najčešće dizajneri koje se bave izradom logotipa nude određene pakete a čija se cijena razlikuje ovisno o broju prijedloga logotipa unutar paketa. Osobno smatram da je to nevažno pitanje, jer broj poslanih prijedloga ne govori ništa o kvaliteti istih. Vrijeme koje se uloži u izradu jednog prijedloga od strane dizajnera može biti 10 minuta ili 50 sati. I naravno, drugi važan faktor je iskustvo i talentiranost dizajnera koji izrađuje prijedlog.

Proces kreiranja logotipa sastoji se od izrade koncepta na koji prosječno uložimo oko 15 sati rada (od trenutka skiciranja, digitalizacije ideje, pa do razrade desetaka varijacija), dok ne dođemo do trenutka gdje više ne postoji izmjena koja se može napraviti, a da doprinese unapređenju dizajna. Ako se klijentu ne svidi poslani prijedlog koncepta logotipa, nakon razgovora i dobivenog feedbacka, krenuti ćemo u izradu novoga prijedloga. Velika većina klijenata prihvati prvi prijedlog u kojem ponekad traže određene izmjene koje žele vidjeti prije odobrenja dizajna kao finalnog. Manji dio klijenata prvi poslani prijedlog logotipa ne smatra odgovarajućim, te u tom slučaju krećemo u izradu drugoga i trećega prijedloga koncepta.

Što je dobar logotip?

+

Dobar logotip odražava i efikasno komunicira vrijednosti branda.
Razlikuje se od konkurencije. Vizualno je skladan, izrađen prema pravilima struke. Ima potencijal za brzo i lako stvaranje prepoznatljivosti na tržištu. Najvažnije od svega je da unaprijedi ciljeve poslovanja.

Koliko je potrebno vremena za izradu logotipa?

+

Prijedlog koncepta (idejno rješenje) šaljemo unutar 14 dana od trenutka uplate avansnog iznosa te ispunjavanja projektnog upitnika. Najčešće je potrebno oko 4 tjedna od početka projekta do isporuke finalnih materijala.

Zašto trebam logo?

+

Primarna funkcija loga je vizualna identifikacija branda u odnosu na konkurenciju, a ne nužno objašnjavanje djelatnosti. Na primjer, logo zubarske ordinacije ne mora nužno sadržavati simbol zuba.Također je važno definiranje poruke koju želimo komunicirati logom. Neki brandovi identificiraju luksuzne proizvode, a neki jeftinije, prihvatljive široj javnosti. Na primjer, bila bi velika greška za lanac dućana LIDL da brand vizualno komunicira sofisticiranost i ekskluzivnost. Nije slučajno da je LIDLov logo jednostavan (djeluje “jeftino”), promotivni materijali prije svega funkcionalni ali bez ikakve vizualne sofisticiranosti, a interijer trgovina bazičan. To su sve promišljene marketinške odluke branda, jer prije svega je politika tvrtke: “proizvodi dostupni svakome”.

Važnost definiranja ciljnog tržišta

+

Osnovna funkcija logotipa je da Vašem brandu da identitet po kojem će se on istaknuti i razlikovati od konkurencije. Logo također publici šalje određenu poruku o osobnosti i vrijednostima branda te tu poruku treba pažljivo formulirati, ovisno o ciljanom tržištu. Primjerice, logo lanca dućana Lidl je sasvim jednostavan i prizemljen, a i sam interijer trgovina je bazičan. To nije slučajno, već je pažljivo osmišljeno kako bi se jasno pokazala politika tvrtke: “proizvodi dostupni svakome.” Za njih bi velika greška bila da logo i vizualni identitet odiše elegancijom i profinjenošću jer takva poruka ne bi dobro komunicirala s ciljanom publikom te bi se to vrlo lako moglo negativno odraziti na poslovanje. Kako biste izbjegli takve greške, najbolje je zaposliti profesionalne dizajnere koji će uz pomoć svog iskustva i stručnosti dizajnirati logo kakav baš Vama treba.

Postaju li svi predloženi koncepti dizajna logotipa moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) koncepta – onog koji ste odabrali.

Neograničeno pravo korištenja logotipa

+

Klijent ima neograničeno pravo korištenja autorskog djela: prostorno, vremenski i količinski, onog trenutka kada je projekt u cijelosti plaćen. U slučaju nepodmirenih potraživanja od strane branding.hr-a, prava nad autorskim djelom zadržava branding.hr te klijent nema pravo korištenja sve do trenutka podmirenja dugovanja.

Postaju li svi predloženi koncepti (idejna rješenja) moje vlasništvo?

+

Ukoliko se u samom početku ne dogovorimo drugačije, dobivate pravo na korištenje samo jednog (1) koncepta – onog koji ste odabrali.

Pravna zaštita žiga

+

Pravne usluge provjere mogućnosti zaštite intelektualnog vlasništva putem pretrage postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu, pravno savjetovanje kao i postupak zaštite logotipa pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu obavljamo putem partnera ovlaštenog odvjetničkog ureda i predstavljaju zasebnu uslugu.

Razlika između idejnog i izvedbenog projekta

+

Idejni projekt sadrži temeljni koncept, osnovnu ideju djela te prikaz karakterističnih situacija i osnovnih smjernica za izradu izvedbenog projekta.

Izvedbeni projekt uključuje razradu temeljnog koncepta u području dizajna vizualnih komunikacija odnosno dizajn sa konkretnim slikovnim i tekstualnim sadržajem. Izvedbeni projekt ne uključuje pripremu za tisak ili drugu vrstu proizvodnje.

Što je brand?

+

Brand predstavlja ime, pojam, znak, simbol, asocijaciju, trgovačku marku ili dizajn i služi za identifikaciju i diferenciranje proizvoda ili usluga jednog proizvođača od konkurentskih proizvoda i usluga. On je jedinstvena kombinacija kojom ime i logo, proizvoda ili usluge, utječu na svijest potrošača. Uspješan brand može se prepoznati. Njegova vrijednost je uvećana kada se kupci zaista mogu poistovjetiti sa njegovim identitetom i gotovo da ga mogu personificirati jer im stvara različite emocionalne i racionalne asocijacije, vjerovanja i očekivanja. Brand se rađa gol, poput djeteta. Brandiranje je, stoga, proces, kojim tom djetetu pomažemo da se razvije u odraslu, zrelu osobu. Tijekom procesa dajemo mu ime, odjeću, stavove, vrijednosni sustav, karakteristike koje će ga razlikovati od drugih. Dajemo mu autentičnost. U poslovnom svijetu branding predstavlja mogućnost izbora. Taj izbor nastaje, često nesvjesnim, spajanjem vidljivih i nevidljivih atributa. Njima se diferencira proizvod, usluga ili korporacija na atraktivan, razumljiv i sažet način. Po mišljenju mnogih stručnjaka, ime je ono što predstavlja najznačajniji element branda. Može se izgovoriti i najčešće se sastoji od riječi, slova i brojeva. Logo ili logotip branda predstavlja grafičko rješenje odnosno simbol koji označava brand. Sastoji se od određenih oblika: slova, znaka ili kombinacije slova i znaka.

Otkazivanje projekta

+

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi idejnog projekta iz razloga za koje branding.hr nije odgovoran, obavezan je nadoknaditi honorar za idejni projekt uključujući do tada stvorene troškove dodatnih usluga. branding.hr također ima pravo ispostaviti račun odštete za neiskorišteni kapacitet posla i štete koje su time nastale.

Ako naručitelj ne prihvati prezentirani idejni projekt, obeštećenje iznosi punu cijenu idejnog projekta (ako nije posebno izražena cijena idejnog projekta obeštećenje iznosi 50% cijene dizajna).

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi izrade izvedbenog projekta, obeštećenje iznosi punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora u bilo kojoj fazi projekta, ako se naručitelj nije pobrinuo za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka budu dostupni na vrijeme i u potpunosti. U slučaju odstupanja branding.hr-a od ugovora zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

branding.hr ima pravo odstupiti od ugovora ako mu naručitelj grubo povrijedi
profesionalni integritet ili ako je u zaostatku s plaćanjem honorara. To pretpostavlja najavu povlačenja i stavljanje naknadnog roka plaćanja koji nije duži od četiri tjedna.

Uvjeti plaćanja

+

Računi se podnose u međufazama, najčešće u dva obroka, a prema dogovoru s naručiteljem. Broj međufaza ovisi o kompleksnosti i vremenskom trajanju projekta. Uplata predujma za dogovoreni posao smatra se prvim plaćenim dijelom računa a uplata drugog i/ili završnog dijela računa uplaćuje se prije predaje završnih materijala naručitelju.

Računi dospijevaju na naplatu u roku od 7 radna dana od trenutkaispostavljanja. Naručitelj ne dobiva pravo korištenja autorskog djela dok cjelokupni iznos nije isplaćen. (npr. ako je prvi obrok plaćanja podmiren, a drugi ili više njih-u slučaju da se projekt sastoji od više od dva obroka-nije, naručitelj ne stječe vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje.) U slučaju da klijent izmijeni ili proširi prvotne zahtjeve (vezane uz obim i/ili vremensko trajanje projekta), branding.hr ima pravo na dodatnu naknadu, razmjerno dodatnoj količini obavljanja posla.

Obaveze i prava naručitelja

+

Naručitelj se brine da sve dokumente i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka, na vrijeme i u potpunosti učini dostupnim branding.hr-u U slučaju kašnjenja s predajom istih, branding.hr nije obavezan poštovati prethodno dogovoreni termin završetka posla i/ili ima pravo odstupiti od projekta. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

— Naručitelj treba imati pravo korištenja svih dostavljenih materijala (u slučaju da je dogovoren rad na dizajnu vizualnih komunikacija: slikovnih i/ili tekstualnih) koje predaje branding.hr-u
— Naručitelj je obavezan branding.hr-u pravovremeno davati sve potrebne i točne informacije za rad na djelu.
— Naručitelj je zakonski obavezan poštovati činjenicu da djelo dizajnera može biti korišteno, samo i isključivo za predviđeni cilj i samo u dogovorenom opsegu.
— Naručitelj nema pravo korištenja bilo kojeg autorskog djela dok nije podmirio sva plaćanja ugovorena s branding.hr-om
— Naručitelj nema pravo korištenja ‘otvorenih datoteka’, ako drukčije nije ugovoreno.
— Naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtijevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.

Za više detalja o pojedinostima te pravnim obavezama koje nastaju kupnjom usluge pogledajte stranicu Uvjeti suradnje.